برگزاری جشن برای کودکان

موسسه برای تقویت روحیه کودکان و ایجاد نشاط به صورت ماهیانه برای کودکانی که در آن ماه متولد شده اند جشن تولد برگزار می کند و هدایایی به متولدین داده می شود. خیرین عزیز می توانند برای مشارکت در جشن های تولد کودکان و پرداخت کمک های نقدی و خدماتی، از طریق راه های ارتباطی موسسه آمادگی خود را اعلام نمایند.