ثبت درخواست استند

لطفا پیش از سفارش، به نکات زیر توجه فرمایید:
۱.سفارش استندها تنها برای شهر اصفهان امکان پذیر است.

۲. در صورتی‌ که مدت زمان استقرار این نمادها بیش از ۳ ساعت را به خود اختصاص دهد، شامل هزینه بیشتری خواهد شد.

۳. سفارش فوری برای مراسمی که کمتر از ۴۸ ساعت به برگزاری آن باقی مانده باشد، تنها از طریق تماس با شماره ۰۹۹۰۱۷۶۸۰۰۷ امکان‌پذیر است.