-خدمات درمانی و روانشناسی کودکان:

آینده کودکانمان به شرط سلامتی آنها درخشان خواهد بود از این رو موسسه اولویت حمایتی خود را بر وضعیت سلامتی و روانی کودکان تحت پوشش خود گذاشته است.

-برگزاری جشن ها و مناسبت ها:

: برگزاری جشن ها و مراسمات علاوه بر آشنایی کودکان با آداب و رسوم ایرانی اسلامی، به بالا بردن روحیه و نشاط کودکانمان کمک می کند.

-حمایت تحصیلی:

تهیه لوازم تحریر مورد نیاز تحصیل و کمک به تحصیل راحت تر تا مقاطع بالای تحصیلی از جمله وظایف موسسه خیریه عطر ماندگار دریاست که با تمام توان در راستای آن تلاش می کند.

-حمایت مادی:

با اتکا به همدلی شما مهربانان از جمله اهداف این موسسه حمایت مادی و تامین نیازهای مادی کودکان نیازمند می باشد.

-معرفی خیرین و نیازمندان به یکدیگر :

این موسسه بستر لازم را برای معرفی خیرین عزیز به کودکان نیازمند فراهم مینماید تا این عزیزان با روش های مختلف کمک یاری گری کودکان عزیز باشند.