این کتاب علاوه بر آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط سعی دارد کودک را با محیط اطرافش آشنا کند. داستانی بیان می‌شود و در ادامه راه‌های رویارویی با آن مطرح شده و در پایان از کودک می‌خواهد تا روش‌های پیشنهادی خود را هم ارائه کند. این کتاب در حوزه‌ی مهارت‌های اجتماعی و رفتاری و بازی کودک کتاب مناسبی به ویژه برای سن پیش از دبستان است ، که به ما کمک می‌کند کودک رو با اطلاعات مناسب و شناخت درست از محیط اطرافش برای ورود به مدرسه آماده کنیم.
در زمینه‌ی نیازهای یاگیری و رشد کودک و نوجوان، نباید از حوزه‌های مختلف غافل شد. خلاقیت قلمرو وسیعی دارد که هرکسی می‌تواند دریک زمینه قدم گذاشته و جلو رود و ظیفه‌ی والدین آن است که بهترین و مناسب‌ترین مسیرها را پیش روی فرزندانشون قرار داده و یا آن‌ها را در مسیری که انتخاب کرده اند به خوبی همراهی و هدایت کنند این کتاب رو میتوان در لیست بهترین کتاب روانشناسی کودک و نوجوان قرار داد؛ چرا که راهنمای خوبی برای تشویق و جهت دادن به خلاقیت کودکان است و راه کارهای مناسبی در این زمینه ارائه می‌دهد.