شماره حساب: ۳۰۲-۸۱۰۰-۱۲۹۷۸۹۸۵-۱
شماره شبا: IR 120570030281012978985101
اصفهان: خیابان شیخ صدوق شمالی.ساختمان علی میرزا طبقه اول پلاک ۱۰، طبقه ۳، واحد ۷ 
کد پستی: ۱۶۷۶۶۴۸۶۳۷ شماره تماس: ۰۳۱۳۶۶۳۰۳۸۶