پیام همدلی عطر ماندگار دریا

پیام به عزیزانت، برای کودکان دلخوشی و سلامتی میاره

در این روزها که میان همه ما فاصله افتاده، پیام همدلی راهی است برای کم کردن این فاصله ها و ابراز عشق و محبت به یکدیگر که باعث کمک به کودکان معصوم سرزمینمان می شود. شما می توانید پیغام خود را از دو طریق پیامک و واتساپ برای مخاطبین خود ارسال کنید