عضویت در خانواده عطر ماندگار دریا

شما نیکوکار گرامی می‌توانید با وارد کردن مشخصات، شماره همراه و مبلغ تعهد خود (حداقل ۱۰.۰۰۰ تومان) برای حمایت از کودکان موسسه عطر ماندگار دریا، عضوی از خانواده بزرگ ما شوید.

فرم عضویت